ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

Al començament de cada curs escolar organitzam una sèrie d'activitats complementàries partint dels següents objectius:

 • Tenir fonts d'aprenentatge experimental dins o fora de l'escola.
 • Aprendre a estimar-se a un mateix i als companys.
 • Conèixer la nostra localitat i gaudir de la nostra identitat com a poble.
 • Apropar als alumnes al seu espai físic més proper per; conèixer el funcionament dels serveis municipals , saber emprar els medis de transport ( treballar els objectius de l'educació vial ), respectar la natura , conèixer les plantes i els animals del nostre entorn ...
 • Gaudir i valorar l'art de la comunicació.
 • Realitzar diferents esports a altres entorns.
 • Relacionar-se amb els companys fora del recinte escolar i participar a diferents activitats grupals.

Hi ha una serie d'activitats programades per treballar sistemàticament al llarg del curs:

 • Educació per a la salut i higiene personal: prevenció de malalties, de polls i de cucs intestinals, dia de la fruita, millora dels berenars.
 • Expressió dramàtica.
 • Educació Vial (circuit preparat per Protecció Civil i teoria a càrrec de la policia local ). Es treballarà a totes les sortides.
 • Escola eco-ambiental: reciclatge i reutilització de materials de rebuig per fer joguines, murals, disfresses... , separació de les deixalles a l'aula, al menjador i al pati, estalvi d’energia ( apagar llums, tancar portes i finestres, tancar l’aixeta, no tudar paper higiènic...)
 • Recull de papers per reciclar: paper d’alumini i envasos.
 • Treballs murals amb material de deixalles.
 • Estalvi d’energia: apagar llums, tancar portes i finestres, tancar l’aixeta, no tudar paper higiènic...
 • Insistència en el compliment de les normes de convivència establertes a l’escola: xerrades, cartells, etc.
 • Prevenció de riscos laborals en els centres educatius.
 • Visita a un hotel de la zona per conèixer la realitat laboral.
 • Festes:

festes 2016-17 

 

 

 

Estàs aquí:Activitats Activitats complementàries