ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES


  • Educació per a la salut i la higiene personal: prevenció de malalties, de polls i de cucs intestinals, dia de la fruita, millora dels berenars.
  • Educació Vial (a càrrec de la policia local ). Es treballa a totes les sortides.
  • Escola eco-ambiental: reciclatge i reutilització de materials de rebuig per fer joguines, murals, disfresses; separació de les deixalles a l'aula, al menjador i al pati; estalvi d’energia (apagar llums, tancar portes i finestres, tancar l’aixeta, no tudar paper higiènic...)

festes 2016-17 

 

SORTIDES I EXCURSIONS