Tasques i propostes de Segon per al 3r trimestre

Setmana de l’11 al 22 de maig

Setmana de l’11 al 22 de maig

Setmana del 8 al 19 de juny