Ortografia. Ús de X, IX, TX, IG

X,IX

Per representar el so de la “x” de xocolata o el so que feim quan feim callar a algú.

S’escriu “x” a principi de paraula i darrere consonant. Exemple: xarop, porxo.

S’escriu “ix” entre vocals i a final de paraula. Exemple: rebaixa, eix.

TX, IG

Per representar el so de la tx de la dansa txa-txa-txa.

S’escriu “tx” entre vocals i a final de paraula. Exemple: cotxe, esquitx.

S’escriu “ig” a final de paraula. Exemple: estoig.