Ortografia. La vocal neutra.

És un so que no existeix a la llengua castellana i que sol cridar l’atenció als castellanoparlants. Tot i que ens doni un toc rústic és el so més repetit a la llengua anglesa. És tan típic que fins i tot té un nom i un símbol: s’anomena schwa i es representa com [ə].

En general, quan va al final de paraula s’escriu:

  • e al final dels noms masculins. Exemples: home, marbre…
  • a al final dels noms femenins. Exemples: figa, dona…

Recorda que no sempre compleix aquesta norma i que has de memoritzar les paraules estudiant-les o llegint molt.