Ortografia. La lletra O

La vocal o  en una síl·laba tònica pot representar dos sons diferents:

  • Tancat: mosca, …
  • Obert: roba, …

La vocal o en posició àtona es pronuncia en la majoria de parlars catalans amb el so u quan a la següent síl·laba hi ha una i.

S’escriu conill però es diu /cunill/.