La taula pitagòrica.

De vegades, el que sembla una innovació ve d’enrere, molt enrere.

Un taula compacta amb totes les multiplicacions alhora.

Des del temps de Pitàgores…